Eğitici Okul Oyunları

Oyunun Adı : Mandal takma yarışması
     
Oyun Yeri : Salon veya bahçe
Oyun Süresi : 10 dakika
Oyuncu Sayısı : Sınıf mevcudu
     
Oyunun
Açıklanması
: Sınıftan iki öğrenci seçilir bu öğrenciler ip tutarlar. Sınıf iki eşit gruba ayrılır. Gruplardan 5- 10 m uzağa ellerinde ip olan iki öğrenci ipi gergin olacak şekilde tutarlar. İp ile öğrencilerin arasına (5 m uzağa) 26’şer tane mandal bir kutunun içine konur. Öğretmenin “başla” işareti ile ilk sıradaki öğrenciler koşarak kutunun yanına gelirler birer tane mandal alırlar ve ipe takarlar. Koşarak kendi gruplarının önünde bekleyen arkadaşlarının elline vurarak grubunun arkasına geçerler. Önce bitiren grup kazanır. Oyun mandalların, ipten çıkarılarak kutuya konulması şeklinde de oynanabilir.