Parmak Oyunları

Oyunun Adı : Beş küçük arı kardeş
     
Oyun Yeri : Sınıf
Oyun Süresi : 5-10 dakika
Oyuncu Sayısı : Sınıf mevcudu
Araç Gereç :  
     

 

Oyunun açıklanması
 

   
Beş küçük arı kardeş arı uyuyor.   (Sağ el yumruk yapılır, sol elin içine konur.)
Sabah olunca
Bir küçük arı kardeş uykudan uyanmış
Günaydın kardeşlerim,
  (Küçük parmak oynatılarak kaldırılır.)
İkinci küçük arı kardeş.
Uykudan uyanmış
Günaydın kardeşlerim
  (Yüzük parmak kaldırılır.)
Üçüncü arı kardeş
Uykudan uyanmış,
Günaydın kardeşlerim
  (Orta parmak oynatılır.)
Dördüncü arı kardeş,
Uykudan uyanmış,
Günaydın kardeşlerim
  (İşaret parmağı oynatılır.)
Beşinci küçük kardeş de
Uykudan uyanmış,
Günaydın kardeşlerim
  (Baş parmak oynatılır.)
Bunların hepsi hemen koşa koşa
Kahvaltı masasını hazırlamışlar
Hemen karınlarını doyurmuşlar
Sonra birer birer 
Bal özü toplamaya gitmişler.
  (Beş parmak sol elin üzerinde oynatılır.)